Manifesti

The Hedonist International

 • tahtoo iloa, nautintoa, onnea ja elämään perustuvaa itsemääräämisoikeutta kaikille ihmisille.
 • ei näe hedonismia yhteiskuntaan perustuvana, järjettömänä materialistisen viihdykkeen moottorina,
  vaan mahdollisuutena päästä yli tämänhetkisistä olosuhteista.

 • ei ole organisaatio vaan idea, jonka toteutuminen on jokaisen yksilön vastuulla. Vain yksilö itse on
  vastuussa omista teoistaan. Hedonistit organisoituvat moninaisin tavoin tarttuakseen toimeen
  tietyllä tai satunnaisella hetkellä.

 • tunnustaa, että polut hyvään elämään ovat epäsuoria ja kivisiä. Ei ole yhtä ainoaa yksinkertaista
  ratkaisua, vaan useita. Missä tahansa on ihmismieliä, syntyy ideoita. Ei ole ideologiaa, suurta
  suunnitelmaa, johtajaa. On vain tietoisuuden saavuttamisen prosessi, jolle jokainen yksilö voi antaa
  osansa omien ideoidensa ja toimiensa kautta.

 • ei tiedä, kuinka näihin päämääriin päästään, mutta tietää, että jotain täytyy tapahtua, jotta kaikki
  voisivat nauttia vapaudesta ja onnellisuudesta.

 • on vakautunut siitä, että poliittinen toiminta ja osallistuminen voivat olla hauskaa. Siellä missä
  hierarkia alkaa, hauskuus loppuu. Missä hauskuus loppuu, siellä hierarkia alkaa.

 • pyrkii saavuttamaan maailman, jossa korkeasti kehittynyt teknologia mahdollistaa ihmisten elämän
  vapaana ilman työnteon tai hyväksikäytettynä olemisen pakkoa, mahdollistaen täten ihmiskunnan
  omistautumisen taiteille ja kauniiden asioiden luomiselle.

 • pitää yksilöiden yhteistyötä ja vapaata assosiaatiota yhtenä samanarvoisten oikeuksien kanssa.
 • tunnustaa myös pienten sen hetkisiä oloja vastustavien askeleiden edistävän hedonismin
  päämääriä. Jokainen askel kasvattaa myöhemmän kehityksen potentiaalia.

 • luo väliaikaisia hedonismin vyöhykkeitä sekä tilanteita, jotka hyödyttävät sen ideoiden ja
  päämäärien toteuttamisen kukkimista.

 • uskoo hilpeyteen. Vain se estää meitä ottamasta itseämme liian vakavasti.
 • on edustettu pinkin, mustan, kullan, hopean sekä valkoisen värein.
 • toivoo iloista yhteisyydentunnetta, anarkiaa, epikurolaisuutta, moninaista iloa, sensuaalisuutta,
  erilaisuutta, ystävyyttä, oikeutta, suvaitsevaisuutta, vapautta, seksuaalista vapautta,
  hyväksyväisyyttä, rauhaa, vapaata informaationkulkua ja kaikkea muuta, joka on ihanaa, muttei
  vielä tänään todellisuutta.

 • tahtoo iloa, vapautta, kaikkea!


ideoiden temmellyskenttä on valtava. Tee mitä haluat, älä sitä mitä sinun täytyy!